Участвахме в Обучение Youth of the World

Няколко страхотни дни през април 2014 г. двама представители на екипа ни имаха възможността да се включат по покана на Фондация С.Е.Г.А. в обучение за тренери по въпроси, свързани с глобалните проблеми.

Заедно с наши колеги от Шотландия, Литва, Естония, Австрия, Кипър, изживяхме няколко страхотни дни в Никозия.10276342_10152006831791426_398002071_n Основната цел на проекта е да изостри чувствителността на младите европейски граждани към проблемите на развитието и да изгради критично разбиране за глобализирания и взаимосвързан свят, в който живеем, чрез:

1) разработване на образователни материали и методологии по глобални проблеми, точно отговарящи на нуждите и интересите на младите хора;

2) изграждане на критична маса от експерти във включените държави, адекватно подготвени да обучават млади хора по глобални проблеми;

3) предоставяне на лесни за достъп възможности за обучение за младежки организации и млади хора по глобални проблеми.

В периода 24-29 април, като част от проекта се проведе лятно училище в Кипър за младежки работници, обучители/фасилитатори от шестте партниращи страни. Идеята на обучението е да се придобият знания, умения и ценности във връзка с планиране, изпълнение и оценка на младежки семинари, насочени към глобалните проблеми.

Финансиран от програма „EuropeAid” на Европейската комисия