Форуми КЛЮЧе

Logo_Key_BLUE_background

Вижте видео от Форума във Велико Търново

Вижте видео от Форум КЛЮЧе в София

Форумите КЛЮЧе се проведоха на 06 април 2014 г. във Велико Търново и на 13 април в София. Те ангажираха аудитория от около 100 човека на живо и още толкова през live stream, които заедно с нашите 11 младежи-говорители разсъждаваха върху ролята на Европа в ежедневието ни.

Заедно се опитахме да отговорим на въпросите:

Може ли Европа да ни помогне да живеем по-чисто и екологично?

Как гласуването в Европейския парламент се отразява върху образованието, пътищата и ежедневието на българите?

Трябва ли да включим в програмата на учениците Европеистика още от първи клас?

Форумите КЛЮЧе се оказаха изключително успешен формат, който ние от Фондация „Четиридесет и две“, заедно с партньорите ни, с които реализираме големия Форум КЛЮЧ, смятаме да се опитаме да наложим като изключително сполучлива идея за трибуна за изява на млади и мотивирани хора, които имат какво да споделят с техните връстници от различни теми.

Вижте видео от Форума във Велико Търново

Вижте видео от Форум КЛЮЧе в София

Проектът „КЛЮЧе за европейско гражданско участие“ се реализира от Фондация 42 с финансовата подкрепа на  Националния център за европейски младежки програми и инициативи в рамките на Национална програма за младежта 2011-2015 г., подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“, както и в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

NCEMPINPMS.2_BG.BULGARIA