Контакти

Фондация 42 се представлява от Александър Куманов, изпълнителен директор

Настоятелство:

Николай Тодоров – експерт в разработката на грантови схеми, управлението на проекти и дейности за насърчаване на предприемачеството

Мария Ташева – обучител, експерт в разработването на стратегии за мониторинг и оценка на въздействието при работа с проекти, работа с млади хора и насърчаване на доброволчеството

Наталия Живкова – сертифициран обучител, експерт в областта на неформалното образование, устойчивото развитие и капацитет на НПО

За всички интересуващи Ви въпроси сме на разположение на:

E-mail: info [at] 42training.org

Моб. телефон: +359 885 72 8080