Експертиза

Екипът на Фондация 42 има сериозен опит в следните сфери:

  • Разработване и управление на проекти;
  • Разработване и управление на схеми за финансиране на проекти;
  • Разработване на концепции за социална отговорност на фирми и организации;
  • Управление на процеса по оценка на грантови схеми;
  • Дейности по мониторинг и оценка на въздействието;
  • Разработването на стратегии за устойчиво развитие на фирми и организации.

При желание винаги можете да се свържете с нас и да обсъдим всички Ваши идеи и предложения!