Дейности

Фондация 42 е регистрирана през месец май 2013 г. като Юридическо лице в обществена полза.

Целта на създаването на Фондацията бе да институционализира и улесни подготовката на вече традиционните Форуми от серията КЛЮЧ, както и да даде възможност на екипа ни да разработи концепции за нови подобни събития, които отговарят на целите, които сме си поставили.

Форум КЛЮЧ

Идеята за организиране на форуми като КЛЮЧ се зароди през октомври 2011г. на една от срещите на екипа на 42 training. Това, което ни стимулира да хвърлим много усилия в провеждането на първия форум, беше широкоразпространеното схващане, че всички които работят в НПО са или бедни и гладни ентусиасти, или са идиоти на свободна практика, които не са за съвременното “комерсиално общество”.

Решихме да покажем на младите хора, че можеш да бъдеш предприемач и в гражданския сектор, че не е задължително непременно да създадеш фирма, за да живееш добре и да се чувстваш полезен. Разликата всъщност е в това “полезен” – дали желанието ти е да си такъв за себе си, или може и да си такъв за обществото. А формата – дали тя ще бъде юридическо лице със или без стопанска цел е нещо, което зависи от вътрешното усещане за нещата.

Искахме просто да дадем възможност на онези младежи, които чувстват вътрешна потребност да работят за кауза, да го покажат, да се запознаят с успешни примери на успели хора, да видят как са постигнати резултатите, какво носят те със себе си, да разберат, че да си предприемач, не изключва задължително думата “социален”.

Повече за форума, лекторите и предстоящите дейности, можете да видите тук: www.forum-klyuch.info

Дарете за Форум КЛЮЧ

Портал За ФОНДОВЕТЕ online

Ресурсите и информацията, които предлагаме имат за цел да Ви предоставят нов тип консултантски услуги, особено що се отнася до усвояването на средства по различни програми на Европейския съюз и Структурните фондове.

За всички, които ни се довериха порталът ЗА ФОНДОВЕТЕ online е надежден партньор при намирането на информация, базисно консултиране в областта на еврофондовете, развитие на уменията за разработване и управление на проекти и дори намиране на възможности за професионална реализация на хора с интереси в тази сфера.

Услугите, предоставяни от портала, са насочени към:

  • Експертите и консултантите, работещи по управлението на проекти с външно финансиране
  • НПО, търсещи възможност да доразвият и разнообразят дейността си;
  • Търговски дружества, малки и средни предприятия, чиито ръководители се опитват да се възползват в най-пълна степен от позитивите от членството на страната ни в ЕС.
  • Всички, които търсят и желаят бързо да намерят актуална и полезна информация в областта на проектното управление, донорските програми, еврофондовете и националното и европейско законодателство в областта.

Вижте повече на: www.zafondovete.eu