Мисия и визия

Мисия

 

Чрез провеждане на обучения, организиране на събития, изваждане на преден план на добри примери и подпомагането за въвеждане на иновативни практики в работата на гражданските организации подкрепяме хората, които са активни, имат активна гражданска позиция и правят „добро” за обществото. Особен акцент в дейностите ни е насърчаването на предприемачеството на младежите в социалната сфера, както и подпомагането на включването на бизнеса в такива дейности.

Визия

Общество, в което хората мислят и формират собствено кричтично мнение към заобикалящата ги среда, активно се включват в развитието на страната и генерират позитивна промяна.